Интервю на Орлин Атанасов за Дентал Трибюн

Източник:  ДЕНТАЛ ТРИБЮН

 

 

TREAT DIFFERENTLY WITH ALIGNERS!

 

SyncSplint e aпарат за ускоряване и синхронизиране на ортодонтските лечения с алайнери“

интервю с Орлин Атанасов - създател на концепцията SyncSplint

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Екипът на Денталайн вече 10 години развива системата алайнери ДЕНТАЛАЙН. Кои са основните цели в развитието на Денталайн системата?

 

Орлин Атанасов: През годините винаги сме се стремели не само да сме в крак с бързо развиващите се дигитални технологии, но и да допринасяме за усъвършенстването им. Екипът ни се е специализирал в анализ и оценка на всички новости в ортодонтията, като обаче фокусът ни, никога не е бягал от това, което ние сме си поставили като цели. С доц. Динкова и Ивайло Атанасов, още в началото заложихме насоки за развитие на ДЕНТАЛАЙН алайнерите, и до момента успяваме да ги следваме търсейки баланс между естетика и предвидимост в процеса на лечение. Този път постепенно ни отведе отвъд темата алайнери и така се появи концепцията „SyncSplint”.

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Кое различава SyncSplint от съществуващите алайнер системи на пазара?

 

Орлин Атанасов: SyncSplint е индивидуализиран двучелюстен ортодонтски апарат, но SyncSplint e и метод за прилагането му, заедно с алайнерите. Апаратът се изработва от сетъп модел с правилно подредените зъби на пациента, където желаната форма и положение на съзъбието на пациента са напълно обследвани и приети от лекуващ дентален специалист и пациент. В концепцията, която предлагаме, SyncSplint е движещата сила при местенето на зъбите, а алайнерите подпомагат и основно задържат преместванията. В последните години в световен мащаб алайнерите се наложиха като водеща ортодонтска система, чрез която пациентите подреждат зъбите си ползвайки ежедневно 18-20ч в денонощието, определен брой прозрачни шини. Естетични и удобни са, не ограничават пациентите, както фиксираните ортодонтски техники. Алайнерите са надежден метод, но имат своите лимити. В практиката, много често при плануването на леченията лаборатории, дентални специалисти и разбира се пациентите трябва да правят компромиси свързани с обхвата на лечението, естетиката и удобството. Ползват се бутони, ластици и много други спомагателни елементи, които са далеч от разбирането ни за естетичност на ортодонтското лечение. Това може да бъде затормозяващо за пациентите. Мисля, че навлизането в практиката на SyncSplint ще оптимизира процесите и до голяма степен ще реши тези неудобства. 

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Има ли взаимовръзка между индикации и предвидимост и каква е тя?

 

Орлин Атанасов: Всички страни в процеса се интересуват от тези въпроси: „Може ли да подредим зъбите с алайнери?“ и „Ще се получи ли както е планирано и в срок?“ Ако в началото пациентът не бъде правилно анализиран и оценен, винаги съществува възможност, лечението да се компрометира. При прекалено излизане извън доказаните в практиката индикации за ползване на алайнерите, може да се достигне до пълна липса на мотивация в пациента, поради невъзможност за постигане на желаните резултати в планираните срокове. За да можем да оценяваме правилно резултатите, създадохме софтуерен продукт ZUB Studio 3D за архивиране и анализ на дигитализирани пациентски модели. Чрез ползване на дигитална суперимпозиция или наслагване на модели от различни етапи на лечението, достигнахме до принципите, които заложихме в концепцията SyncSplint. Търсейки ключ към перфектната предвидимост, дори успяхме да завишим значително индикациите на които отговарят според нас алайнерите.

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Как може изобщо да се подобри алайнер концепцията или лимита е достигнат?

 

Орлин Атанасов: Ключовите думи са ускоряване и синхронизиране. Чрез SyncSplint намаляваме времето за лечение, като прилагаме допълнителни сили, но контролирано. Ускоряването се постига като в първите дни от носенето на всеки алайнер заедно със SyncSplint, те прилагат еднопосочно сили върху зъбите, а когато заложеното в алайнера преместване бъде постигнато, алайнера започва да неутрализира силите прилагани от SyncSplint. Много ключова е синхронизацията. Ортодонтските лечения с алайнери се планират за двете челюсти на пациентите, но на практика алайнерите за горна и долна челюст извършват преместванията поотделно. По никакъв начин няма връзка между преместванията в отделните челюсти. В някои случаи това води до получаване на нежелани странични ефекти, като това от своя страна води най-малкото до удължаване на сроковете за лечение. В много случаи обаче тази липса на синхрон води до допълнителни разходи свързани с необходимостта от ползване на допълнителни алайнери или дори друг вид апарати. SynsSplint e двучелюстен апарат и в пълна степен подсигурява необходимата синхронизация в движението на двете челюсти. Нещо повече при SyncSplint концепцията, за прилагането на сили в горна челюст, ползваме опората на долната челюст, и обратното.

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Разкажете повече за новите мотивационни модели - три в едно.

 

Орлин Атанасов: Мотивационните модели три в едно до голяма степен ни отведоха до създаването на концепция SyncSplint. Те представляват полимерен модел на зъбите на пациента преди и след лечението с алайнери. Създадохме ги за допълнителна мотивация на пациентите, но ползвайки ги в практиката от тях произлезе и идеята за допълнителен апарат за двете челюсти, който да се ползва успоредно с алайнерите. Доказателството на идеята пък дойде от дигиталните мотивационни модели, които създаваме за всеки пациент, чрез софтуерната разработка ZUB Studio 3DDA.

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Кои са основните предпоставки за провеждане на успешно лечение с алайнери?

 

Орлин Атанасов: Може би най – важната предпоставка за успешни лечения е в лечебният план да бъдат заложени реални (постижими с алайнери) премествания. Разбира се, пациентите трябва да носят алайнерите си според лечебния план. Важно е стрипингът (емайловата редукция), да бъде направен в предвидения обем и в синхрон между горна и долна челюст. Тук ползването на SyncSplint e ключово, защото дори и при неточно направен стрипинг, апарата ще води зъбите към желаната позиция, без възможност за отклонения. Не на последно място пациентите трябва да бъдат предварително подготвени за последващата ретенция, очаквани резултати и точни срокове. Всяка промяна от предварителните планове, може да доведе до загуба на мотивация при пациента, а мотивацията е основен фактор при леченията с алайнери.

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: SyncSplint работи в комбинация с вашите Денталайн алайнери. А възможно ли е да се комбинира с други системи?

 

Орлин Атанасов: Създадохме SyncSplint като решение на ключови задачи, с които трябва да се справяме в ежедневната работа с Денталайн. Концепцията обаче е приложима за всички видове и системи алайнери. Целта е изпълнена и мога да кажа, че сме способни да изработим и предоставим SyncSplint апарат за всяка позната система алайнери. Прилагането на апарата в комбинация с различни алайнер системи не търпи никакви ограничения, защото минималното му предписание за ползване е минимум 2-3 часа в денонощието. По този начин въпреки, че е двучелюстен, той не ограничава и не нарушава конфорта на пациентите. Може да се ползва заедно с алайнерите във всички часове с липса на социални контакти: докато четем книга, гледаме филм, работим на компютър или просто си почиваме в къщи.

 

 

ДЕНТАЛ ТРИБЮН: Като създател на концепция, базирана на дигиталните технологии, какъв би бил светът на ортодонтията само след 20 години?

 

Орлин Атанасов: Ако трябва да отговоря кратко, бих казал интересен и все така интензивно развиващ се. Ортодонтските технологии и услуги ще стават все по-съвършени и достъпни. Изкуственият интелект е технологията, която ще продължи да променя света и разбира се ортодонтията.

 

Scroll to Top